INTERNATIONAL BUSINESS

Chiến lược của JASPAL GROUP là sẽ mở rộng sang nhiều quốc gia châu Á hơn, nhằm mục đích tối đa hóa tiềm năng của cả các in house brand và các thương hiệu toàn cầu mà công ty là nhà phân phối chính thức. 

Việc mở rộng là động thái nhằm tiếp cận thị trường mới và thu hút khách hàng tiềm năng.

  • Cambodia : LYN, CC DOUBLE O, Jelly Bunny, Lyn around, CPS CHAPS, LYN BEAUTY, MANGO, SUPERDRY, FRED PERRY, Champion, ASICS and NEW ERA.   
  • Vietnam : LYN, LYN BEAUTY, Jelly Bunny, Lyn around, FRED PERRY, CAMPER, MARIMEKKO and DIESEL
  • Malaysia : Jelly Bunny,  MARIMEKKO and CAMPER
  • Philippines : LYN

Import Brands under the management of Jaspal Group in foreign countries.

Slide