HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Các hoạt động kinh doanh của chúng tôi đa dạng gồm nhiều loại sản phẩm, từ thời trang đến mặt hàng cho đời sống như nệm, giường, tủ, phụ kiện gia đình và đồ nội thất.

Chúng tôi vẫn luôn cố gắng liên tục mở rộng, thích ứng với những thay đổi và nắm bắt những khả năng mới, với mục tiêu cuối cùng là mở rộng và củng cố sự hiện diện của mình trên quy mô toàn cầu.

Fashion and Lifestyle

Thương hiệu của chúng tôi

THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU

KINH DOANH QUỐC TẾ

MY CARD

Home Fashion