MANGO

แบรนด์ Mango (แมงโก้) เป็นแบรนด์สินค้าภายใต้การดำเนินงานของบริษัทระดับโลกที่เป็นผู้นำในธุรกิจแฟชั่น ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 ที่เมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน โดยสินค้าแบรนด์ Mango มีการออกแบบที่มีเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างความยั่งยืน และการส่งเสริมและพัฒนา Ecosystem ทั้งกับลูกค้าและคู่ค้า โดยปัจจุบัน แบรนด์ Mango มีการจัดจำหน่ายในประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมกัน 115 ประเทศ

โดยยัสปาล กรุ๊ป เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Mango ในประเทศกัมพูชา

Previous slide
Next slide