VIETNAME_Store & Administration Manager / Assistant Store & Administration Manager

Responsibilities/Mô tả công việc:

1. Perform excellent customer service and demonstrate strong selling skills

     Có khả năng push sales và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt.

2. Manage people, store operations and environment to achieve sales, service, customer satisfaction, and profitability goals

    Quản lý nhân viên và quản lý vận hành cửa hàng, cung cấp dịch vụ tốt nhất tới khách hàng, từ đó đạt mức doanh thu mục tiêu.

3. Ensure store windows and in-store visual merchandising are in line with brands guideline and the store is maintained in proper housekeeping

    Đảm bảo VM cửa hàng tuân theo hướng dẫn từ thương hiệu, duy trì vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng trong cửa hàng.

4. Monitor the retail store inventory level; replenishment of stock and return cycle is carried out accordingly

     Giám sát và quản lý kho, hàng tồn kho.

5. Attend to customer complaints and ensure they are tactfully handled

    Tiếp nhận và giải quyết khéo léo khiếu nại của khách hàng.

6. Communicate company and store direction to staff and prepare action plan in order to drive sales

    Tiếp nhận và truyền đạt các thông tin, hướng dẫn từ công ty tới nhân viên trong cửa hàng để có những hành động đúng hướng trong việc nâng cao doanh số bán hàng.

7. Implement sales events and promotion in accordance to sales plan

    Thực hiện các sự kiện và chương trình khuyến mãi theo kế hoạch của công ty.

8. Maintain store staff job results by leading, coaching, training, motivating, counseling and disciplining employees; also monitoring job results and providing advice for staff performance improvement

    Duy trì và nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên cửa hàng nhờ vào đào tạo, giám sát, khuyến khích, động viên và kỷ luật. Theo dõi hiệu suất làm việc của nhân viên và có phương pháp hợp lý nhằm cải thiện hiệu suất công việc.

9. Work with the management and HR regarding manpower planning, recruitment and selection, training program, staff evaluation and all personnel actions

     Làm việc với quản lý và phòng nhân sự về kế hoạch nhân lực, tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân viên cùng với các hoạt động khác về nhân sự.

10. Submit attendance report and other related documents to HR for payroll processing

     Chuẩn bị báo cáo chấm công và các báo cáo liên quan đến tính lương cho phòng nhân sự.

11. Ensure that all HR issues are carried out consistently with the companys HR policies and practice

     Đảm bảo các vấn đề về nhân sự được thực hiện tuân theo nội quy công ty.

12. Responsible for staff working schedule, handle and maintain staff discipline

     Phân công lịch làm việc cho nhân viên, duy trì và xử lý kỷ luật nhân viên theo quy định.

13. Submit all monthly store expenses/invoices, sales performance, and other reports to Finance Manager to process the payment

     Gửi báo cáo chi phí của cửa hàng, doanh số bán hàng của nhân viên và các báo cáo liên quan khác tới bộ phận kế toán để làm thanh toán.

14. Other tasks as assigned by the superior

     Các công việc khác được giao bởi quản lý.

Requirements/Yêu cầu:

1. Able to communicate in English

    Ứng viên có thể giao tiếp bằng tiếng Anh

2. Candidate must possess at least diploma or degree.

    Ứng viên tốt nghiệp đại học/cao đẳng

3. At least 1 Year(s) of working experience in the related field is required.

    Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí ứng tuyển.

4. Preferably Manager specialized in Sales – Retail/General or equivalent.

    Ưu tiên ứng viên làm trong ngành bán lẻ thời trang hoặc tương đương.

5. Have ability of Team management and coordination.

    Có khả năng quản lý và phối hợp

6. With a strong sense of responsibility, healthy and positive working attitude, good professional ethics and language, writing skills.

    Ứng viên cần có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ làm việc tích cực, đạo đức nghề nghiệp tốt

* Salary/Mức lương: Thương lượng.

* Working hours/Thời gian làm việc: Xoay ca; Off 1 day/week/ 1 tuần được nghỉ 1 ngày.