Jelly Bunny

แบรนด์รองเท้า ร้องเท้าแตะและกระเป๋าที่ทำจากวัสดุพลาสติก PVC คุณภาพสูง มีเนื้อสัมผัสกลิ่น และดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ รวมถึงมีการจัดจำหน่ายเสื้อผ้าผู้หญิง โดยแบรนด์ Jelly Bunny มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีสันสดใส ลวดลายน่ารักและโดดเด่นที่บ่งบอกถึงไลฟ์สไตส์ที่มีความสนุกสนาน และสามารถสวมใส่ได้ในทุก ๆ วัน อีกทั้งมีซิกเนเจอร์แบรนด์เป็นโลโก้กระต่าย (Bunny)

Previous slide
Next slide