ยัสปาล กรุ๊ป สนับสนุนดีไซเนอร์รุ่นใหม่ ในโครงการ JASPAL GROUP Scholarship Program ติดปีกความรู้ ปูทางสู่วงการแฟชั่นในอนาคต

ยัสปาล กรุ๊ป สานต่อโครงการ JASPAL GROUP Scholarship Program ปีที่ 2 มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาสาขาแฟชั่นดีไซน์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการจำนวน 7 ทุนๆ ละ 200,000 บาท รวม 1,400,000 บาท