ครูฝึกเย็บ

รายละเอียดงาน
1. กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเย็บพื้นฐาน การปรับ+พัฒนาทักษะการเย็บการรีด
2. จัดทำสื่อการสอน เครื่องจักร อุปกรณ์ ในแต่ละขั้นตอนการฝึก พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การวัดผล ทั้งด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ
3. สามารถดูแพทเทิร์น และ ใช้จักรปรับจักรอุสาหกรรมขั้นพื้นฐานได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. ประสบการณ์ 2-5 ปี ในงานเกี่ยวกับ Garment
3. 
มีความรู้และทักษะในการสอนงานเย็บ การควบคุมคุณภาพได้อย่างถูกต้อง
4. 
มีความรู้เกี่ยวกับแพทเทิร์นในเชิงอุตสาหกรรม สามารถใช้จักร ปรับจักรได้
5. 
มีความละเอียด รอบคอบ และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา