เซ็นทรัล พระราม 3_SA

หน้าที่ความรับผิดชอบ

(1)ดูแลร้านและสินค้าในร้านให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงามเป็นระเบียบ

(2)เรียนรู้เกี่ยวกับสินค้า การขาย-ให้บริการ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

(3)ต้อนรับและให้บริการที่ดีกับลูกค้า เพื่อสนับสนุนการขาย เลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อทำให้ลูกค้าประทับใจ

(4)รับผิดชอบการขาย และการทำยอดขายสินค้าตามเป้าหมาย

(5)ช่วยกันดูแลรักษาสินค้าและทรัพย์สินของบริษัท มิให้เสียหายสูญหาย

(6)จัดทำรายงานการขาย Daily Sales(เดลี่ เซล)จัดสินค้า นับสต๊อก