24 OCTOBER 2023 / NEWS

ยัสปาล กรุ๊ป สนับสนุนดีไซเนอร์รุ่นใหม่ ในโครงการ JASPAL GROUP Scholarship Program ติดปีกความรู้ ปูทางสู่วงการแฟชั่นในอนาคต

ยัสปาล กรุ๊ป สานต่อโครงการ JASPAL GROUP Scholarship Program ปีที่ 2 มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาสาขาแฟชั่นดีไซน์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการจำนวน 7 ทุนๆ ละ 200,000 บาท รวม 1,400,000 บาท พร้อมติดปีกความรู้รับโอกาสในการเข้าร่วมฝึกงานกับแฟชั่นดีไซเนอร์มืออาชีพของแบรนด์ดังต่างๆ ภายในยัสปาล กรุ๊ป สร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนในการเรียนรู้งานจริงอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมปูทางสู่เข้าวงการนักออกแบบแฟชั่นในอนาคต

คุณเควินทร์ สิงห์สัจจเทศ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ที่ยัสปาล กรุ๊ป เราเชื่อมั่นในแนวคิด The Power of Next หรือการส่งเสริมศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ด้วยความแข็งแกร่งขององค์กรในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศไทย ดังนั้น โครงการ JASPAL GROUP Scholarship Program เป็นโครงการเฟ้นหานักออกแบบรุ่นใหม่ครั้งแรกของวงการแฟชั่นเมืองไทยที่มอบการสนับสนุนแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ทุนการศึกษา ไปจนถึงโอกาสการทำงานกับนักออกแบบมืออาชีพ เพื่อปูพื้นฐานสู่การสร้างอาชีพการงานที่มั่นคงในอนาคต มุ่งสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่วงการแฟชั่นไทย ผ่านการสนับสนุนดีไซเนอร์คลื่นลูกใหม่ พร้อมสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและขับเคลื่อนวงการแฟชั่นไทยให้ก้าวไปอย่างยั่งยืน

โดยในปีนี้มีนิสิตนักศึกษาสนใจส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกถึง 82 ผลงาน ภายใต้โจทย์ “Sustainability” ซึ่งเป็นหัวข้อที่อุตสาหกรรมแฟชั่นทั่วโลก รวมถึงยัสปาล กรุ๊ปให้ความสำคัญอย่างมาก โดยนักศึกษาทั้ง 7 คนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการได้ตีโจทย์แนวทางการสร้างความยั่งยืนที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุ หรือขั้นตอนกระบวนการผลิตเสื้อผ้า เป็นต้น โดยนิสิตนักศึกษาทั้ง 7 คน ผู้ชนะทุนการศึกษาและได้รับโอกาสฝึกงานกับดีไซเนอร์แบรนด์ดังในบริษัทฯ ได้แก่

  1. คุณทศพร ภู่ถาวร                  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  2. คุณอรรถพล มีพันธ์              จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. คุณธนัชพร วรธงไชย            จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
  4. คุณณัชชา พงษ์พันธ์เกษม     จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  5. คุณเอเซีย เสนาขันธ์              จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  6. คุณฐิติวุฒิ ใจภักดี                จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  7. คุณธนดล คันยุไร                 จากมหาวิทยาลัยรังสิต