31 MAY 2024 / NEWS

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ JASPAL GROUP SCHOLARSHIP PROGRAM 2024

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

– ปิยบุตร วลีเกียรติกุล จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
– ขวัญข้าว พันธุ์พิทยุตม์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ชาติชาย ศรีเพิ่มพันธ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ณิชาภัทร แก้วธำรงค์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
– มาย พฤกษากิจเจริญ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทางยัสปาล กรุ๊ป ขอขอบคุณน้องๆนักศึกษาที่ให้ความสนใจในโครงการ JASPAL GROUP SCHOLARSHIP PROGRAM 2024

สามารถติดตามรายละเอียดโครงการดีๆจากยัสปาล กรุ๊ป ได้ที่ www.jaspalgroup.com
หากต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ 02-856-2000 ต่อ 2821 / 2172